e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Resim

e-Arşiv Fatura

     e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına, faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasına ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamaya e-Arşiv Fatura denir.

     e-Fatura uygulaması zorunlu olan mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş de zorunludur.

     e-Arşiv Fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan kurumlara ya da nihai tüketici olarak adlandırılan tekil müşterilere, faturanın e-posta ile PDF formatında gönderilmesi sağlanabilir. Gönderilen e-Arşiv Faturanın ikinci nüshasının UBL formatında, imzalı ve güvenli yollarla 10 yıl boyunca saklanması sağlanmaktadır.

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

      e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Faturaya geçiş yapması gerekir. e-Fatura, e-Fatura kullanıcısı olan mükelleflere, e-Arşiv ise e-Fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere ve nihai tüketici olan müşterilere gönderilir. Yani e-Fatura sadece B2B işletmelerde kullanılırken, e-Arşiv Fatura hem B2B hem de B2C’de kullanılabilir. e-Arşiv Faturanın mükellef kitlesi daha geniştir.

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*