Yeni Nesil ÖKC Cihazları

Yeni Nesil ÖKC Cihazları Resim

Yeni Nesil ÖKC Cihazları

30.12.2023 tarih sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren “557 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile

  • Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (EN ÖKC) mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 01.07.2024 tarihine kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) ile değiştirilmesi,
  • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkanı sağlanması

hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Mevcut EN ÖKC’lerin YN ÖKC’lere Geçiş Zorunluluğu

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanunu’na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları EN ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 01.07.2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.

Bu kapsamda satın alınan YN ÖKC’lerin, 01.07.2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

Mevcut EN ÖKC’lerin de yukarıda belirtilen süre içerisinde “60 seri numaralı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ”de belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.

Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

YN ÖKC’lerde Banka Kartlarına İlişkin Aktif Bir Ödeme Uygulaması Kullanılması Zorunluluğu

YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

  • Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 01.07.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır.
  • 01.07.2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanların da, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmaları ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmeye başlamaları gerekmektedir.
  • Tebliğin yayım tarihi ile 01.07.2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar da, 01.07.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 01.07.2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

  • Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 01.07.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır.
  • 01.07.2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanların da, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmaları ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmeleri gerekecektir.
  • Tebliğin yayım tarihi ile 01.07.2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar da, 01.07.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 01.07.2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

Yukarıda detayına yer verilen yükümlülükler kapsamında öngörülen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile EFT-POS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

YN ÖKC üzerinden banka kartları ile ödeme imkanı sağlanması zorunluluğu kapsamında yapılan üye iş yeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*